NGÂN HÀNG BẢN VIỆT

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Khách hàngNgân hàng Bản Việt
Năm thực hiện2022 
Vị trí TP.Hồ Chí Minh
Phạm vi công việcCung cấp và bảo dưỡng cây xanh văn phòng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Trả lời