VĂN PHÒNG MEKONG CAPITAL

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Khách hàng 
Năm thực hiện 2022
Vị tríTP.Hồ Chí Minh
Phạm vi công việcCung cấp và bảo dưỡng cây xanh văn phòng

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Trả lời